drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom
 
Cena konkrétnej zrubovej stavby sa vypočíta individuálne v závislosti od veľkosti zrubového domu, jeho zložitosti a členitosti a v neposlednom rade na použitie materiálovej bázy daných konštrukcií stavby. Cena sa štandardne rozdeľuje na 3 časti:

Cena hrubej stavby - I. Etapa
Cena hrubej stavby - II. etapa
Cena stavby na kľúč.

Viac informácií na rozdelenie cien nájdete
tu.