drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom

Charakteristika drevostavby:
Drevodom (drevenica) je celodrevený zrub, kde nosné steny sú z opracovaných hranolov hrúbky 200 až 250 mm podľa výberu a sú spájané tradičným spojom na „rybinu“. Vnútorné deliace priečky môžu byť drevené, murované, alebo sádrokartónové. Drevené stropné trámy veľkosti 200 x 250 mm sú položené na drevených nosných stenách a na nich je drevený zaklop, ktorý slúži aj ako podhľad stropu I. NP. Na drevených stropných trámoch ležia pomúrnice, na ktorých je položený drevený krov s debnením. Tradičnou strešnou krytinou drevostavby je drevený štiepaný šindeľ vlastnej výroby. Celá drevená konštrukcia je ošetrená ekologickými ochrannými povrchovými nátermi proti škodcom, hubám a plesniam.

Hrubá stavba:
• obvodové nosné steny z hranolov hrúbky 200/200 mm alebo 250/250 mm
• vnútorné nosné deliace steny z hranolov hrúbky 200/200 mm
• nosné stĺpy konštrukcie z hranolov hrúbky 200/200 mm
• okenné a dverné rámy v drevenej obvodovej a vnútornej nosnej stene
• hydroizolácia pod drevené nosné steny
• drevené nosné stropné trámy z hranolov hrúbky 200/220 mm
• pomúrnice hrúbky 180/180 mm
• konštrukcia krovu
• debnenie krovu
• poistná hydroizolácia pod strešnú krytinu + latenie
• strešná krytina – drevený šindeľ napustený ochranným náterom
• bochranný náter proti škodcom, hubám a plesniam
• doprava


Stavba na kľúč
• zateplenie a obmurovanie drevených obvodových stien
• deliace vnútorné konštrukcia (drevené, murované, sádrokartónové) prízemia a podkrovia
• tepelná izolácia stien, stropu a šikmých stien podkrovia
• okná a dvere
• podlahy prízemia a podkrovia
• schodisko
• ostatné stolárske konštrukcie (zábradlia a i.)
• povrchové úpravy konštrukcií
• ochranné nátery konštrukcií
• elektrické rozvody
• rozvody zdravotechniky
• systém kúrenia
• montáž
• doprava