drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom drevodom

Stavebná činnosť:
• výkopové práce (potrubné vedenia, zakladanie stavieb a i.)
• realizácia spodnej stavby (základy, suterény a i.)
• murárske práce (obvodové steny, priečky a i.)
• betonárske práce (základy, steny, oceľobetónové konštrukcie a i.)
• príprava stavebného materiálu (drevnej hmoty) na realizáciu stavby drevodomu
• realizácia hrubej stavby drevodomu
• realizácia pomocných stavebných prác

Finančné poradenstvo:
• výber vhodného financovania
• sprostredkovanie úveru
• komunikácia s bankou

Výroba a predaj dreveného šindľa:
• výroba dreveného šindľa vlastnou technológiou
(technológia približujúca sa tradičnej technológii výroby dreveného šindľa kálaním) výroba dreveného šindľa

Montáž a predaj plastového šindľa

Predaj drevených tesniacich stružlín:
• predaj drevených tesniacich stružlín na utesnenie škár a medzier v drevostavbe
• ubíjanie a tesnenie drevených konštrukcií tesnenie a ubíjanie tesniacich stružlín

Výroba a predaj drevených doplnkov:
drevené kvetináče
drevené altánky
drevené ploty
drevené ihrisko
drevené doplnky

Projektová príprava:
V spolupráci s projekčnou kanceláriou DK ateliér, s.r.o. poskytujeme pre našich zákazníkov tieto služby:

• architektonické štúdie (vizualizácie)
• zastavovacie štúdie
• objemové štúdie
• odborná spolupráca pri spracovaní projektovej dokumentácie
• komplexná projektová dokumentácia pre územné konanie
• komplexná projektová dokumentácia pre stavebné konanie
• komplexná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
• poradenská činnosť
• stavebý dozor
• statika, požiarna ochrana, ZTI, kúrenie, elektro